Przejścia szczelne
stopnie złazowe, stopień złazowy, stopnie włazowe, stopień włazowy, właz żeliwny, włazy żeliwne, klamra, klamry, studnie kanalizacyjne, tuleja montażowa, tuleje montażowe, tulejka, tulejki, tuleja do stopni, tuleje do stopni, odblask, odblaski,
odblaskiem, punkt odblaskowy, punktami odblaskowymi, stopnie z punktami odblaskowymi, stopnie z powierzchnią antypoślizgową, tuleja ochronna, tuleje ochronne, przejście szczelne, przejścia szczelne
Przejścia szczelne
do rur gładkich PVC
o szerokości ok. 80 mm.
Przejścia szczelne
do rur gładkich PVC
o szerokości 110 mm.
Przejścia szczelne
do wpustów ulicznych
o wyprofilowanym kształcie.
przejście szczelne