PRZEJŚCIA SZCZELNE

Zastosowanie przejść szczelnych PrefEKO® w studniach kanalizacyjnych jak i w ulicznych studzienkach ściekowych gwarantuje szczelność połączenia z podłączaną rurą kanalizacyjną. Przejście szczelne umożliwia elastyczny rodzaj połączenia co zabezpiecza rurę przed ścinaniem w miejscu jej podłączenia do studni (co jest nieuniknione w przypadku obetonowania rury w studni). Specjalna konstrukcja przejść szczelnych PrefEKO® zabezpiecza uszczelkę przed wysuwaniem się z gniazda w momencie skurczów termicznych rur tworzywowych jak i miejscach występowania szkód górniczych.

W przypadku, gdy będzie to konieczne podczas betonowania
należy zapewnić kołowość przejścia.

Dla ułatwienia montażu przejść szczelnych oferujemy wkłady
montażowe indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.